เข้าระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

จำฉันลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

เมนู


สายชาร์จ 1000 H
มืออาชีพ
เป็นสมาชิกเมื่อ:
11/2/2008 16:22
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 192
สายชาร์จ eee pc 1000H สีขาว ของผมไม่่เห็นเหมือนกับใน review เลยเห็นรุ่น 901 และ 1000 hd จะเหมือนกันแบบสีดำตามรูป สังเกตุดูที่ตัวเสียบกับ netbook ของผมไม่มี อันที่กลม ๆ นะครับ(สีขาว)
หรือว่าสีดำ กับ ขาว จะให้มาไม่่เหมือนกันหว่า
ของเพื่อนๆ เป็นแบบไหนกันบ้างครับ แล้วผมสงสัยว่าไอ้อันที่กลม ๆ ใกล้ๆกับแจ็คเสียบมันมีข้อดี กว่าไม่มียังไงครับ
ผมชอบแบบสีขาวมากกว่าครับมันไม่มีลูกกลม ๆ มาให้เกะกะลูกตาดีครับ ชอบแบบเรียบๆ

แนบ ไฟล์:jpg  my 1000 H white.jpg (0.00 KB)


jpg  1000 HD & 901.jpg (0.00 KB)


โพสเมื่อ : 11/11/2008 14:51
_________________
สุขใดก็ไม่เท่า ล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค์
Transfer the post to other applications Transfer


Re: สายชาร์จ 1000 H
มืออาชีพ
เป็นสมาชิกเมื่อ:
11/2/2008 16:22
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 192
เปลี่ยนรูปให้ดูใหม่แล้วนะครับ

โพสเมื่อ : 12/11/2008 12:09
_________________
สุขใดก็ไม่เท่า ล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค์
Transfer the post to other applications Transfer


Re: สายชาร์จ 1000 H
มืออาชีพ
เป็นสมาชิกเมื่อ:
13/10/2008 16:01
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 428
มันเป็นก้อนแม่เหล็กเอาไว้ช่วยจัดประจุไฟฟ้าน่ะครับ
หลักการสนามแม่เหล็ก-ไฟฟ้า รายละเอียดเชิงลึกอ่านต่อข้างล่าง

โพสเมื่อ : 14/11/2008 22:32
_________________
ASUS EEE PC 901 Black
Transfer the post to other applications Transfer


Re: สายชาร์จ 1000 H
มืออาชีพ
เป็นสมาชิกเมื่อ:
13/10/2008 16:01
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 428
เดี๋ยวจะสงสัยว่าทำไมต้องมีด้วยก็เพราะว่าในปัจจุบันการไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพไฟฟ้ามากขึ้น เนื่องจากในระบบไฟฟ้าและโดยเฉพาะ
ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม ได้มีการใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูงกว่าเดิมในอดีต ซึ่งคุณลักษณะการทำงานของ
อุปกรณ์ดังกล่าวจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงต่อกระแสและแรงดัน คือถ้ามีขนาดและรูปร่างผิดเพี้ยน ไปจากสภาพการจ่ายไฟ
ปกติ อาจจะทำให้อุปกรณ์มีการทำงานผิดพลาดหรือเกิดการชำรุดเสียหายขึ้นได้ ซึ่งเป็นปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่ต้องมีการ
ป้องกันและแก้ไข โดยสาเหตุหลักที่ทำให้กระแสและแรงดันในระบบไฟฟ้ามีขนาดและรูปร่างผิดเพี้ยนไปจากสภาพการ
จ่ายไฟปกติ มีสาเหตุเกิดจากฮาร์มอนิกที่มีอยู่ในระบบไฟฟ้า ซึ่งเนื่องจากปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์
มีการใช้อุปกรณ์สมัยใหม่เทคโนโลยีสูงที่ทำจากอุปกรณ์ทางด้านโซลิดสเตท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกระบวน
การผลิตให้มีคุณภาพและได้ปริมาณตามที่ต้องการและในอนาคตจะมีแนวโน้มการใช้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยส่วนใหญ่เป็น
อุปกรณ์ที่มีการทำงานแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non-liner load) ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดฮาร์มอนิก เช่นคอนเวอร์เตอร์
(Convertor) ตัวเรียงกระแสกำลัง ( Power Rectifier) และชุดขับเคลื่อนปรับความเร็ว(Adjustable-Speed Drive)
เป็นต้นฯ

ด้วยผลของการใช้อุปกรณ์ที่มีการทำงานแบบไม่เป็นเชิงเส้น อุปกรณ์ดังกล่าวจะจ่ายกระแสฮาร์มอนิกเข้าสู่ระบบไฟฟ้า
ภายในของผู้ใช้ไฟเอง หรือถ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีพิกัดขนาดใหญ่ กระแสฮาร์มอนิกนั้นอาจไหลเข้าสู่ระบบไฟฟ้าอื่นในบริเวณ
ข้างเคียง จากผลกระทบของฮาร์มอนิกส์ทำให้กระแสและแรงดันในระบบมีขนาดและรูปร่างเพี้ยน ( Distortion) ไปจาก
สภาพการจ่ายไฟปกติ ซึ่งเป็นผลทำให้อุปกรณ์มีการทำงานผิดพลาดหรือเกิดการชำรุดเสียหายได้ และเพื่อเป็นการเตรียม
พร้อมสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าในบ้านเรา ในบทความนี้จะกล่าวถึงความเข้าใจ
เบื้องต้น และภาพโดยรวมทั่วไปของฮาร์มอนิก แหล่งกำเนิดฮาร์มอนิก และผลกระทบที่เกิดจากปัญหาฮาร์มอนิก เพื่อเป็น
ความเข้าใจเบื้องต้นก่อนที่จะศึกษาและทำการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาฮาร์มอนิกขั้นต่อไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้ระบบ
ไฟฟ้าในบ้านเรา มีคุณภาพยิ่งขึ้น

คำนิยามฮาร์มอนิก
ฮาร์มอนิก ( Harmonic ) คือส่วนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน์ (Sine wave) ของสัญญาณหรือปริมาณเป็นคาบใดๆ
ซึ่งมีความถี่เป็นจำนวนเต็มเท่าของความถี่หลักมูล ( Fundamental Frequency ในระบบไฟฟ้า เรามีค่าเท่ากับ 50 Hz)

ในทางคณิตศาสตร์สามารถใช้อนุกรมฟูเรียร์อธิบายคุณลักษณะของฮาร์มอนิกส์ได้ โดยสัญญาณหรือฟังก์ชัน ที่เป็นคาบใดๆ
สามารถกระจายให้อยู่ในรูปผลรวมของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่ความถี่ต่างๆเป็นฟังก์ชันคาบที่เขียนแทนด้วย f (t ) ดังสมการ

Open in new window

เมื่อ T คือ 1 คาบของสัญญาณและ n คือเลขจำนวนเต็มบวก
n คือจำนวนเต็มบวก

ในกรณีที่ n = 0 จะเป็นความถี่มูลฐาน ( Fundamental Frequency ) หรือกรณีที่ n มีค่ามากกว่าศูนย์เราเรียกความถี่
นี้ว่าฮาร์มอนิกส์ลำดับที่ n ซึ่งเป็นได้ทั้งลำดับคู่และคี่

ค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม
มาตรฐาน IEC และ IEEE ใช้ค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกส์ : %THD (Total Harmonic Distrotion ) เป็นค่าบอกระดับ
ความเพี้ยนฮาร์มอนิก โดยเทียบจากอัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของผลบวกกำลังสองของส่วนประกอบฮาร์มอนิก
กับค่าของส่วนประกอบความถี่หลักมูลเทียบเป็นร้อยละ ซึ่งจะแยกออกเป็น ค่าความเพี้ยนกระแสฮาร์มอนิกรวม และค่า
ความเพี้ยนแรงดันฮาร์มอนิกรวม

Open in new window

Vh (rms) : ค่า rmsของแรงดันฮาร์มอนิกลำดับที่ h
Ih (rms) : ค่า rmsของกระแสฮาร์มอนิกลำดับที่ h
V1 (rms) : ค่า rmsของแรงดันที่ความถี่หลักมูล
I1 (rms) : ค่า rmsของกระแสที่ความถี่หลักมูล

ความสัมพันธ์ของ %THDI % THDV และ MVASC
ในบางครั้งค่าของ %THDI ที่มีค่าสูงๆในระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้านั้นอาจจะไม่เกิดผลกระทบจากปัญหาฮาร์มอนิกส์ได้เพราะ
ค่า %THDI จะเป็นเพียงค่าที่บอกถึงคุณลักษณะของกระแสฮาร์มอนิกส์ของโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้นแต่ละชนิด ( ดูจากสูตรดัง
ข้างต้นและตารางที่ 1ประกอบ) แต่ไม่สามารถที่จะบอกถึงความรุนแรงของระดับฮาร์มอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์ ดังในกรณีขนาด
พิกัด กำลังของโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้นชนิดหนึ่งตัวเดียวกัน ที่ค่าพิกัดกำลังมากหรือน้อย ค่า %THDIของโหลดดังกล่าวก็จะเป็น
ค่าเดียวกัน แต่ระดับความรุนแรงที่ทำให้เกิดปัญหาฮาร์มอนิกส์จะไม่เท่ากัน ดังนั้นถ้าเราจะพิจารณาค่าของ %THDI ควรจะ
พิจารณาถึงพิกัดกำลังของโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้นประกอบกันด้วย ซึ่งค่าความเพี้ยนกระแสฮาร์มอนิกจะมีค่าเป็นแอมป์ THDI
เราสามารถที่จะพิจารณาถึงระดับความรุนแรงของปัญหาฮาร์มอนิกส์ในระดับหนึ่งได้ ส่วนค่า % THDV นั้นสามารถที่บอกถึง
ระดับความรุนแรงของปัญหาฮาร์มอนิกส์ในระบบได้ซึ่งจะต่างจากค่า %THDI โดยจะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระแส
แรงดันฮาร์มอนิกส์ และค่าพิกัดลังวงจรของระบบ (MVASC) ดังรูป

Open in new window

ที่แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้า จะมีค่าอิมพิแดนซ์ค่าหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับค่าความถี่ของผู้ใช้ไฟ (50 Hz) เมื่อโหลด
ที่ไม่เป็น เชิงเส้นทำงานจะจ่ายกระแสฮาร์มอนิกส์ที่ลำดับต่างๆ (Ih) เข้าสู่ระบบ และผ่านค่าอิมพิแดนซ์ของระบบที่ความถี่ต่างๆ
( Zh )ของระบบทำให้เกิดแรงดันฮาร์มอนิกส์ที่ลำดับต่างๆ (Vh) ทำให้สัญญาณแรงดันในระบบมีขนาดและสัญญาณผิดเพี้ยนไป
จากแหล่งจ่ายเดิม ตามสมการ Vh = Ih x Zh และจากสมการทำให้เราสามารถพิจารณาได้ว่าค่าความเพี้ยน แรงดันฮาร์มอนิก
ที่เกิดในระบบหนึ่งนั้น(ไม่คำนึงถึงสภาวะปัญหาฮาร์มอนิกส์รีโซแนนซ์) จะขึ้นอยู่กับชนิดและพิกัด กำลังของโหลดที่ไม่เป็นเชิง
เส้น (Ih) และค่าพิกัดกำลังลัดวงจรของระบบไฟฟ้า (Zh) นั่นคือ กรณีสถานที่ตั้งของโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้นอยู่ใกล้สถานีไฟฟ้าฯ
ซึ่งมีค่าพิกัดลัดวงจรสูงจะมีค่าอิมพิแดนซ์ของระบบต่ำ แต่ถ้าอยู่ไกลสถานีไฟฟ้าฯ ค่าพิกัดลัดวงจรสูงจะมีค่าอิมพิแดนซ์ของระบบ
สูง ซึ่งทำให้พิจาณาได้ว่าโรงงานที่มีโหลดไม่เป็นเชิงเส้นที่อยู่ใก้ลสถานีไฟฟ้าฯ จะได้รับผลกระทบจากปัญหาฮาร์มอนิกส์น้อยกว่า

จุดต่อร่วม (Point of Common Coupling , PCC)
คือจุดซื้อขายไฟระหว่างการไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟ หรือตำแหน่งที่ทำการตรวจวัดฮาร์มอนิก

แหล่งกำเนิดฮาร์มอนิก
จากที่กล่าวมาโดยภาวะปกติ การไฟฟ้าจะจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่เป็นรูปสัญญาณคลื่นไซน์ให้กับโหลด
ประเภทต่างๆของผู้ใช้ไฟ แต่ในกรณีในระบบไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟบางรายมีโหลดประเภทไม่เป็นเชิงเส้น
( Nonlinear Load ) ซึ่งโหลดดังกล่าวเป็นแหล่งกำเนิดฮาร์มอนิก กระแสฮาร์มอนิกนั้นจะไหลเข้าสู่ระบบ
ของผู้ใช้ไฟเองและระบบไฟฟ้าข้างเคียง ผลของกระแสฮาร์มอนิกจะทำให้เกิดแรงดันในระบบไฟฟ้าเพี้ยนไป
จากรูปคลื่นไซน์ ค่าความเพี้ยนของแรงดันจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับค่าอิมพิแดนซ์ของระบบและขนาด
ของกระแสฮาร์มอนิกที่ความถี่ต่างๆ ด้วยผลของกระแสฮาร์มอนิกดังกล่าวไหลเข้าสู่ระบบใกล้เคียง อาจไป
รบกวนการทำงานหรือสร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์ของผู้ใช้ไฟรายอื่นๆและอุปกรณ์ในระบบของการไฟฟ้าได้
ดังนั้นเรามีความเป็นที่จะต้องทราบว่าโหลดที่อยู่ในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมเรานั้น มีโหลดที่เป็นแหล่ง
จ่ายฮาร์มอนิกส์หรือไม่ และโหลดประเภทใดเป็นโหลดที่เป็นแหล่งจ่ายฮาร์มอนิกส์ เพื่อที่ทำความใจก่อนที่จะ
ทำการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากฮาร์มอนิกส์ต่อไป เราสามารถแบ่งแหล่งกำเนิดฮาร์มอนิกตาม
คุณลักษณะการทำงานของอุปกรณ์

ผลกระทบของฮาร์มอนิกที่มีผลต่ออุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า
ปัญหาฮาร์มอนิกที่ทำให้เกิดผลกระทบต่ออุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าออกเป็น 2 กรณีคือ

- ทำให้อุปกรณ์ในระบบมีการทำงานผิดพลาดด้วยผลของค่าแรงดันและกระแสฮาร์มอนิกที่มีขนาดและรูปคลื่น
สัญญาณไซน์ผิดเพี้ยนไป

- ทำให้อุปกรณ์ในระบบมีอายุการใช้งานน้อยลงหรือเกิดการชำรุดเสียหาย เนื่องจากมีค่า rms ของแรงดันหรือ
กระแส สูงขึ้นที่เกิดจากค่าฮาร์มอนิก หรือมีการขยายของแรงดันและกระแสฮาร์มอนิก ที่เกิดจากฮาร์มอนิก
รีโซแนนซ์

ปัญหาฮาร์มอนิกที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าดังนี้คือ

1. ผลของฮาร์มอนิกเรโซแนนซ์เกิดขึ้นในกรณีที่ความถี่เรโซแนนซ์ของระบบไปตรงกับความถี่ฮาร์มอนิกทำให้เกิด
การขยายขนาดของแรงดันและกระแสฮาร์มอนิก เป็นผลทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากได้รับกระแส
และแรงดันเกินพิกัด

2 . ผลของกระแสฮาร์มอนิกที่ไหลอยู่ในระบบจำหน่ายและสายส่ง ทำให้เกิดค่ากำลังสูญเสียในสายมากขึ้น ทำให้
ประสิทธิภาพ การส่งจ่ายลดลง เนื่องจากกระแสฮาร์มอนิกทำให้ค่า rms ของกระแสและความต้านทานของสายสูงขึ้น

3. ผลของกระแสฮาร์มอนิก Triplen ( ลำดับที่3,6,9..) จัดอยู่ในกลุ่มที่มีลำดับเป็นศูนย์ ( Zero Sequence) ในระบบ 3 เฟส
4 สาย ฮาร์มอนิกกลุ่มนี้จะรวมกันกันไหลอยู่ในสายนิวตรอล อาจทำให้สายนิวตรอนหรือหม้อแปลงเสียหายได้หากไม่มี
การออกแแบบรองรับไว้

4. ผลของกระแสฮาร์มอนิกทำให้กำลังสูญเสียขณะมีโหลดและกำลังสูญเสียสเตรย์ฟลักซ์ (Stray Flux Loss) ของหม้อแปลง
มีค่าเพิ่มขึ้น และทำให้ประสิทธิภาพการในรับโหลดของหม้อแปลงลดลงไป(derating) ผลของแรงดันฮาร์มอนิกทำให้เกิด
กำลังสูญเสียกระแสไหลวน (Eddy Current Loss) และกำลังสูญเสียฮิสเทอรีซีส (Hysteresis -Loss) เพิ่มขึ้น

5. ผลของกระแสฮาร์มอนิกทำให้เกิดความร้อนและความเครียดไดอิเลคตริก ( Dielectric Stress ) กับตัวคาปาซิเตอร์
และอาจทำให้ฟิวส์ของตัวคาปาซิเตอร์ขาดง่ายกว่าการใช้งานปกติ ผลของแรงดันฮาร์มอนิกทำให้เกิดค่ากำลังสูญเสียใน
คาปาซิเตอร์ และผลจากภาวะเรโซแนนซ์ที่ตัวคาปาซิเตอร์ทำให้เกิดขยายกระแสและแรงดันฮาร์มอนิกขนาดใหญ่
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของคาปาซิเตอร์สามารถทนต่อค่ากระแสและแรงดันฮาร์มอนิก คาปาซิเตอร์ที่
ออกแบบสร้างจากผู้ผลิตได้กำหนดตามมาตรฐาน มาตรฐาน IEEE Std. 18-1992

6. ผลของกระแสฮาร์มอนิกทำให้เกิดความร้อนในตัวฟิวส์เพิ่มขึ้น ทำให้ลักษณะเวลา-กระแส (Time-Current Characteristic)
ของฟิวส์เปลี่ยนไป กรณีที่มีฟอลต์ระดับต่ำเกิดขึ้นฟิวส์จะขาดก่อนในเวลาที่กำหนด หรือในกรณีที่ฟิวส์ขาดโดยไม่ทราบ
สาเหตุจะเป็นเหตุมาจากฮาร์มอนิกในกรณีที่เกิดภาวะเรโซแนนซ์ได้เช่นกัน

7. ผลของฮาร์มอนิกทำให้การทำงานของรีเลย์ผิดพลาดซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการทำงานของชนิดรีเลย์ การทำงานของรีเลย์ชนิด
Electromagnetic ขึ้นอยู่กับค่ากระแสและแรงดัน rms ส่วนการทำงานของรีเลย์ชนิด Digital ขึ้นอยู่กับค่าแรงดันยอดคลื่น
(Crest Voltage) จากการ Sampling และตรวจค่า Zero Crossing ค่ากระแสหรือแรงดันที่ศูนย์ โดยลักษณะที่ทำให้รีเลย์ทำงาน
ผิดพลาดดังนี้

- ทำให้รีเลย์มีการทำงานช้าลง หรือทำงานด้วยค่า(Pickup Values) ที่สูง โดยปกติรีเลย์จะทำงานอย่างรวดเร็วและทำงาน
ด้วยค่าเริ่มต่ำๆ

- กรณีที่มีกระแสฮาร์มอนิกTriplenมากพออาจทำให้กราวด์รีเลย์ทำงานผิดพลาด (False Trip)
- ทำให้รีเลย์ระยะทาง(Distance Relay)ทำงานผิดพลาด ด้วยผลของกระแสฮาร์มอนิกที่ทำให้อิมพิแดนซ์เพิ่มขึ้นต่างจาก
ค่าอิมพิแดนซ์ที่ทำการเซทติ้งที่ความถี่หลักมูล

- ทำให้รีเลย์สถิตแบบความถี่ต่ำ (Static Underfrequency Relay) มีความไวกว่าปกติ อาจทำให้เกิดการทริปผิดพลาด

- ทำให้รีเลย์กระแสและแรงดันเกิน (Overcurrent and Overvoltage Relay) ทำงานผิดพลาดตามคุณสมบัติที่ตั้งไว้

- ทำให้ความเร็วในการทำงานของรีเลย์ชนิดผลต่าง (Differential Relay) ทำงานช้าลง

8. ผลของกระแสฮาร์มอนิกมีผลกระทบต่อความสามารถใน การตัดกระแส ( Current Interruption Capacity ) ของอุปกรณ์
สวิตซ์เกียร์ คือทำให้ขนาดของอัตราค่ากระแสเทียบกับเวลา di / dt มีค่าสูงในขณะที่กระแสมีค่าเป็นศูนย์ เป็นผลทำให้
เซอร์กิตเบรคเกอร์ไม่สามารถตัดกระแสได้เมื่อมีฮาร์มอนิก ซึ่งปัญหานี้จะเกิดกับอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ตัดกระแสได้เช่นกัน

9. ผลของฮาร์มอนิกทำให้มิเตอร์วัดค่าไฟฟ้า ( Watt - Hour Meter ) ซึ่งเป็นมิเตอร์ประเภทจานเหนี่ยวนำ ( Induction Disk)
ทำการวัดค่าผิดพลาดได้ ซึ่งโดยปกติการปรับแต่งมิเตอร์นั้นจะทำการปรับแต่งที่ความถี่หลักมูล

10 .ผลของฮาร์มอนิกต่อเครื่องจักรไฟฟ้า ทำให้กำลังสูญเสียเพิ่มขึ้น เป็นผลทำให้เครื่องจักรร้อนกว่าปกติ ทำให้มอเตอร์
เหนี่ยวนำ สามเฟสเกิดปรากฎการณ์ค็อกกิ้ง(Cogging)คือไม่สามารถสตาร์ทมอเตอร์ได้ จากการที่ความเร็วมอเตอร์ต่ำกว่า
ความเร็วซิงโครนัส และทำให้เกิดการออสซิเลตทางกลของเครื่องจักรไฟฟ้า ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพและแรงบิดของ
เครื่องจักร

11. ผลของฮาร์มอนิกทำให้เกิดสัญญาณรบกวน(Noise)ในระบบสื่อสารเช่นในระบบโทรศัพท์

สรุป
ฮาร์มอนิกที่อยู่ในระบบไฟฟ้าเป็นปัญหาคุณภาพไฟฟ้าสำคัญเรื่องหนึ่ง เพราะปัจจุบันการใช้โหลดประเภทที่ไม่เป็นเชิงเส้น
ที่เป็นแหล่งจ่ายฮาร์มอนิก และโรงงานอุตสาหกรรมและในอาคารพาณิชย์นับวันมีการใช้โหลดดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ผลทำให้รูป
คลื่นของแรงดันและกระแสเพี้ยนไปจากรูปไซด์ ซึ่งจะส่งผลกระทบให้อุปกรณ์มีการทำงานผิดพลาด หรืออาจเกิดการเสียหายได้
ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงผลกระทบจากฮาร์มอนิกเพียงเบื้องต้น และจะนำเสนอในเชิงการวิเคราะห์และวิธีการแนวทางการ
แก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว
ผู้ผลิตจึงได้ติดตั้งอุปกรณ์ดังที่เห็นในภาพของผู้ตั้งกระทู้ อันที่จริงจะไม่ติดก็ได้
แต่ติดก็แล้วก็มีส่วนช่วยในระดับนึง เพื่อยึดอายุของอุปกรณ์


เอกสารอ้างอิง

1. Effects of Harmonic on Equipment "IEEE Transaction on Power Delivery, Vol.8, No.2, April 1993"
2. P519A/D5Guide for Applying Harmonic Limits on Power System
3. IEC 1000-3-6 Assessment of emission limit for distoring loads in MV and HV power system
Basic EMC publication
4. IEEE Std. 18-1992 IEEE Standard for Shunt Power Capacitors
5. IEEE Std. C57.110-1986 Recommended practice for establishing transformer capability when supplying
Nonsinusoidal load currents

โพสเมื่อ : 14/11/2008 22:55
_________________
ASUS EEE PC 901 Black
Transfer the post to other applications Transfer


Re: สายชาร์จ 1000 H
มืออาชีพ
เป็นสมาชิกเมื่อ:
13/10/2008 16:01
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 428
อ่านจบแล้วลองไปคำนวนค่าความเพี้ยนของฮาร์มอนิก
ที่บ้านของท่านๆดูนะครับจากสูตรที่บอกไว้ข้างบน
แต่อย่าไปเคร่งมากนะครับเดี๋ยวคนจะเพี้ยนก่อน

โพสเมื่อ : 14/11/2008 23:11
_________________
ASUS EEE PC 901 Black
Transfer the post to other applications Transfer


Re: สายชาร์จ 1000 H
มือสมัครเล่น
เป็นสมาชิกเมื่อ:
7/8/2008 16:16
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 93
โอ้ววว... วิชาการมากๆ เล่นเอามึนเลย เอิ้กๆ


เอาง่ายๆ มั่ง
ก้อนกลมๆ นั่นเรียกว่า แกนเฟอร์ไรต์ (Ferrite bead)
หากท่านใดสนใจก็อ่านต่อในวิกี้ละกันนะ
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_bead

โพสเมื่อ : 16/11/2008 2:40
Transfer the post to other applications Transfer


Re: สายชาร์จ 1000 H
มืออาชีพ
เป็นสมาชิกเมื่อ:
1/9/2008 22:30
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 489
อ้างถึง:

seksonh เขียนว่า:
อ่านจบแล้วลองไปคำนวนค่าความเพี้ยนของฮาร์มอนิก
ที่บ้านของท่านๆดูนะครับจากสูตรที่บอกไว้ข้างบน
แต่อย่าไปเคร่งมากนะครับเดี๋ยวคนจะเพี้ยนก่อน


ยังอ่านไม่ทันจบ..ผมก็เริ่มเพี้ยนๆแล้วครับ
ตอนนี้เริ่มคิดหาเจ้าตัวนี้มาใส่..หม้อหุงข้าว...เครื่องซักผ้า ...ตู้เย็น..ทีวี..ฯลฯ
มันจะได้ไม่เพี้ยนน่ะ...ขำขำ...ได้ครับรู้มากเลยครับ..ขอบคุณมากครับ

โพสเมื่อ : 16/11/2008 9:44
Transfer the post to other applications Transfer


Re: สายชาร์จ 1000 H
มืออาชีพ
เป็นสมาชิกเมื่อ:
11/2/2008 16:22
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 192
ทำไม 1000 H ของผมไม่มีก้อนแม่เหล็กอ่ะครับ แล้ว 901 จะมีก้อนแม่เหล็กหรือเปล่าหว่า !!! เห็นใน review มันมีนี่หน่า asus นี่ชอบให้ลูกค้าแตกต่างจริงๆเลย Double standard ๆ ๆ ๆ

โพสเมื่อ : 17/11/2008 21:30
_________________
สุขใดก็ไม่เท่า ล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค์
Transfer the post to other applications Transfer


Re: สายชาร์จ 1000 H
มืออาชีพ
เป็นสมาชิกเมื่อ:
11/9/2008 14:38
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 233
เข้าขั้น เลยนะนี่ แต่ของผมมีนะไอ้ก้อนนี้อะ

โพสเมื่อ : 17/11/2008 22:03
_________________
artemis htc p3300 rom dj_m24_4kook
edition
eee 1000H bios 2003 hd 80G
ext HDD wd 320G
Transfer the post to other applications Transfer


Re: สายชาร์จ 1000 H
มือสมัครเล่น
เป็นสมาชิกเมื่อ:
26/10/2008 10:15
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 94
901 มีจ้า

โพสเมื่อ : 17/11/2008 22:31
_________________
Asus EEE 901 (Pearl White) + XP 2002
Ram 2GB DDR-II 800
SDHC Transcend 16GB Class6
------------------------------------------------
Online EDGE by HTC Touch Black (Classic)
Transfer the post to other applications Transfer


Re: สายชาร์จ 1000 H
มือสมัครเล่น
เป็นสมาชิกเมื่อ:
13/10/2008 22:21
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 21
1000 H สีขาว ของเราก็มีค่ะ

โพสเมื่อ : 26/11/2008 17:11
Transfer the post to other applications Transfer


Re: สายชาร์จ 1000 H
มืออาชีพ
เป็นสมาชิกเมื่อ:
11/2/2008 16:22
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 192
สรุปแล้ว ของผมไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช่มั๊ยครับ

โพสเมื่อ : 28/11/2008 10:59
_________________
สุขใดก็ไม่เท่า ล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค์
Transfer the post to other applications Transfer


Re: สายชาร์จ 1000 H
มือสมัครเล่น
เป็นสมาชิกเมื่อ:
3/9/2008 20:57
จาก กรุงเทพมหานคร , สยาม
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 23
เท่าที่ผมดูรู้สึกว่าตัว 1000H ที่เป็นรุ่น Keyboard อังกฤษจะไม่มีตัง Ferrite Bead ครับแต่ถ้าเป็นคัว Keyboard ไทย (ตัวใหม่กว่า) จะมีครับ

ปล. ที่บ้านผมมี 2 เครื่องครับ ตัวคีย์ไทย กับตัว คีย์อังกฤษ

โพสเมื่อ : 5/12/2008 22:19
_________________
Buying a Nikon doesn't make you a photographer. It makes you a Nikon Lover.
http://30364.multiply.com
น้อง 1000H จะอยู่กับ น้อง Nikon และน้อง AMD ตลอดไป
Transfer the post to other applications Transfer


Re: สายชาร์จ 1000 H
มืออาชีพ
เป็นสมาชิกเมื่อ:
11/2/2008 16:22
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 192
ของผมก็ keyboard thai แต่ทำไมถึงไม่มีหว่า???

โพสเมื่อ : 6/12/2008 11:26
_________________
สุขใดก็ไม่เท่า ล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค์
Transfer the post to other applications Transfer[ค้นหา ขั้นสูง]