เข้าระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

จำฉันลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

เมนู
(1) 2 3 »


วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
มือเซียน
เป็นสมาชิกเมื่อ:
17/4/2007 16:25
กลุ่ม:
ผู้คุ้มกฎ
โพส: 15242
วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk

มีหลายๆ คนที่ได้ Asus Eee PC มาแล้วเปลี่ยนระบบปฏิบัติการเป็น Windows XP ทันทีโดยไม่ลังเล แต่ก็มีหลายๆ คนที่อยากใช้ Eee ในแบบที่มันเป็นแม้จะต้องเรียนรู้ระบบปฏิบัติการใหม่อย่าง Xandros Linux ก็ตาม และก็มีหลายๆ คนที่อยากใช้ทั้งสองระบบปฏิบัติการในเครื่องเดียวกันเลย ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น และการใช้ Xandros Linux นั้น จำเป็นต้องใช้กับหน่วยความจำ SSD ในเครื่องเท่านั้น ดังนั้นหากต้องการใช้ Windows XP ด้วย ก็ต้องใช้งานหน่วยความจำอื่น ผมเลือก USB Harddisk มาเป็นพระเอกของเราการติดตั้ง Windows XP ในหน่วยความจำ SSD ในเครื่องนั้นง่ายแสนง่าย ก็เหมือนการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป เพียงแค่บูทแผ่นติดตั้งด้วย External CD แล้วก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆ รอสักเกือบๆ ชั่วโมงก็จะได้ Windows XP ใน Eee มาใช้งานแล้ว แต่การติดตั้งไปที่หน่วยความจำภายนอก เช่น USB Harddisk นั้นกลับทำไม่ได้ง่ายๆ แบบนั้น เนื่องจากตัวระบบปฏิบัติการเองไม่ยอมให้ติดตั้ง ต้องมีการแก้ไขค่าต่างๆ พอสมควร จึงจะทำการติดตั้งได้

สิ่งที่ต้องมี :

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี CD Writer
  • แผ่นติดตั้ง Windows XP SP1/SP2 ดั้งเดิมที่ไม่ถูกดัดแปลงมาก่อน
  • โปรแกรมแก้ไขไฟล์ ISO เช่น WinISO หรือ UltraISO
  • โปรแกรม CAB SDK
  • โปรแกรมเขียนแผ่น CD ที่สามารถเขียนแผ่นจากไฟล์ ISO ได้


มาเริ่มขั้นตอนยากๆ กันดีกว่า

1. ขั้นแรกให้เปิดโปรแกม WinISO หรือ UltraISO ขึ้นมา ขอยกตัวอย่างเป็น UltraISO ก็แล้วกัน แล้วสร้างไฟล์นามสกุล ISO ขึ้นจากแผ่นติดตั้ง Windows XP ที่อยู่ใน CD Drive โดยคำสั่ง Tool > Make CD/DVD Image จากนั้นก็เปิดไฟล์ ISO ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาด้วยคำสั่ง File > Open

2. คัดลอกไฟล์ต่อไปนี้ออกมาไว้ที่โฟลเดอร์ใหม่
  • TXTSETUP.SIF
  • DOSNET.INF
  • USB.IN_
  • USBPORT.IN_
  • USBSTOR.IN_

3. คลายไฟล์ zip ของ cabsdk ที่ดาวน์โหลดมา แล้วคัดลอกโปรแกรมชื่อ CABARC.EXE มาไว้ในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ทั้งห้าข้างต้น

4. ไฟล์นามสกุล IN_ เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดมา ดังนั้นต้องใช้โปรแกรม CABARC.EXE ช่วยในการคลายไฟล์ออกมา ให้เข้า Command prompt และเปลี่ยนไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ทั้งห้านั้นๆ แล้วใช้คำสั่ง
cabarc x usb.in_
cabarc x usbport.in_

cabarc x usbstor.in_

หลังจากนั้นจะได้ไฟล์ใหม่อีกสามไฟล์ชื่อ USB.INF, USBPORT.INF และ USBSTOR.INF สามารถลบไฟล์นามสกุล *.IN_ เดิมออกได้เลย

5. คราวนี้ก็มาถึงนานยากหน่อยแล้ว คือต้องแก้ไขค่าต่างๆ ในไฟล์ทั้งหมดนี้

5.1 เริ่มต้นกันที่ไฟล์ TXTSETUP.SIF ก่อนเลย ขั้นแรกคือย้ายค่าต่างๆ เหล่านี้ในส่วน
[InputDevicesSupport.Load] ไปที่ [BootBusExtenders.Load]
[BootBusExtenders.Load]
pci = pci.sys
acpi = acpi.sys
isapnp = isapnp.sys
acpiec = acpiec.sys
ohci1394 = ohci1394.sys
usbehci = usbehci.sys
usbohci = usbohci.sys
usbuhci = usbuhci.sys
usbhub = usbhub.sys
usbstor = usbstor.sys

[InputDevicesSupport.Load]
usbehci = usbehci.sys
usbohci = usbohci.sys
usbuhci = usbuhci.sys
usbhub = usbhub.sys
usbccgp = usbccgp.sys
hidusb = hidusb.sys
serial = serial.sys
serenum = serenum.sys
usbstor = usbstor.sys

แล้วก็ย้ายค่าต่างๆ จาก [InputDeviceSuport] มาที่ [BootBusExtender]

[BootBusExtender]pci = "PCI-Bustreiber",files.pci,pciacpi = "ACPI Plug &Play-Bustreiber",files.acpi,acpi
isapnp = "ISA Plug &Play-Bustreiber",files.isapnp,isapnp
acpiec = "Integrierter ACPI-Controllertreiber",files.none,acpiec
ohci1394 = "IEEE-1394-Bus-OHCI-konformer Anschlusstreiber",files.ohci1394,ohci1394
usbehci = "Erweiterter Hostcontroller",files.usbehci,usbehci
usbohci = "Open Hostcontroller",files.usbohci,usbohci
usbuhci = "Universeller Hostcontroller",files.usbuhci,usbuhci
usbhub = "Standard-USB-Hubtreiber",files.usbhub,usbhub
usbstor = "USB-Speicherklassentreiber",files.usbstor,usbstor

[InputDevicesSupport]
usbehci = "Erweiterter Hostcontroller",files.usbehci,usbehci
usbohci = "Open Hostcontroller",files.usbohci,usbohci
usbuhci = "Universeller Hostcontroller",files.usbuhci,usbuhci
usbhub = "Standard-USB-Hubtreiber",files.usbhub,usbhu

hidusb = "HID-Parser",files.hidusb,hidusb
serial = "Treiber f�r seriellen Anschluss",files.none,serial
serenum = "Enumerator f�r seriellen Anschluss",files.none,serenum
usbstor = "USB-Speicherklassentreiber",files.usbstor,usbstor
usbccgp = "USB Generic Parent Driver",files.usbccgp,usbccgp

จากนั้นก็เพิ่มค่าใน [HiveInfs.Fresh]

[HiveInfs.Fresh]
AddReg = hivedef.inf,AddReg
AddReg = hivesys.inf,AddReg
AddReg = hivesft.inf,AddReg
AddReg = hivecls.inf,AddReg
AddReg = hiveusd.inf,AddReg
AddReg = dmreg.inf,DM.AddReg
AddReg = usbboot.inf,usbservices

และที่ [SourceDisksFiles] สำหรับค่านี้จะเติมตรงไหนก็ได้ในส่วนนี้ จะเป็นที่บรรทัดแรกก็ได้ ไม่จำเป็นต้องไล่หาตามตัวอย่าง

[SourceDisksFiles]
usbboot.inf = 1,,,,,,_x,3,,3
bootvid.dll = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
kdcom.dll = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2

หลังจากแก้ไขแล้วก็บันทึกไฟล์ให้เรียบร้อย

5.2 มาที่ไฟล์ DOSNET.INF ให้เพิ่มค่าเข้าไปหนึ่งค่าในส่วน [Files] จากนั้นก็บันทึกไฟล์ให้เรียบร้อย

[Files]
d1,usbboot.inf
d1,_default.pif
d1,12520437.cpx
d1,12520850.cpx

5.3 แ้ก้ไขไฟล์ USB.INF บ้าง โดยให้แก้ไขค่าตามที่ทำตัวเข้มไว้ในส่วน [StandardHub.AddService] และ [CommonClassParent.AddService]

[StandardHub.AddService]
DisplayName = %StandardHub.SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %12%\usbhub.sys
LoadOrderGroup = Boot Bus Extender

CommonClassParent.AddService]
DisplayName = %GenericParent.SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %12%\usbccgp.sys
LoadOrderGroup = Boot Bus Extender

5.4 มาที่ไฟล์ USBPORT.INF ให้แก้ไขค่าในส่วนต่างๆ ตามตัวอย่าง แล้วก็บันทึกไฟล์ให้เรียบร้อย

[EHCI.AddService]
DisplayName = %EHCIMP.SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %12%\usbehci.sys
LoadOrderGroup = Boot Bus Extender

[OHCI.AddService]
DisplayName = %OHCIMP.SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %12%\usbohci.sys
LoadOrderGroup = Boot Bus Extender

[UHCI.AddService]
DisplayName = %UHCIMP.SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %12%\usbuhci.sys
LoadOrderGroup = Boot Bus Extender

[ROOTHUB.AddService]
DisplayName = %ROOTHUB.SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %12%\usbhub.sys
LoadOrderGroup = Boot Bus Extender

5.5 แก้ไขและเพิ่มค่าในไฟล์ USBSTOR.INF ตามตัวอย่าง แล้วบันทึกไฟล์ให้เรียบร้อย

[USBSTOR.AddService]
DisplayName = %USBSTOR.SvcDesc%
ServiceType = 1
StartType = 0
Tag = 3

ErrorControl = 1
ServiceBinary = %12%\USBSTOR.SYS
LoadOrderGroup = Boot Bus Extender

5.6 สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ USBBOOT.INF แล้วใส่ค่าดังต่อไปนี้ แล้วก็บันทึกไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน

[usbservices]

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","DisplayName",0x00000000,"USB Mass Storage Driver"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","ErrorControl",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","Group",0x00000000,"System Reserved"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","Start",0x00010001,0
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","Type",0x00010001,1

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","DisplayName",0x00000000,"USB 2.0 Enhanced Host Controller Miniport Driver"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","ErrorControl",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Group",0x00000000,"System Reserved"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\usbehci.sys"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Start",0x00010001,0
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Type",0x00010001,1

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","DisplayName",0x00000000,"USB2 Enabled Hub"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","ErrorControl",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Group",0x00000000,"System Reserved"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\usbhub.sys"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Start",0x00010001,0
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Type",0x00010001,1

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","DisplayName",0x00000000,"Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","ErrorControl",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Group",0x00000000,"System Reserved"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\usbuhci.sys"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Start",0x00010001,0
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Type",0x00010001,1

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","DisplayName",0x00000000,"Microsoft USB Open Host Controller Miniport Driver"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","ErrorControl",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Group",0x00000000,"System Reserved"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\usbohci.sys"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Start",0x00010001,0
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Type",0x00010001,1

6. จัดการบีบอัดไฟล์ให้เหมือนเดิมโดยใช้โปรแกรม CABARC.EXE โดยใช้คำสั่งดังนี้

cabarc n USB.IN_ usb.inf
cabarc n USBPORT.IN_ usbport.inf
cabarc n USBSTOR.IN_ usbstor.inf

7. ลบไฟล์ USB.INF, USBPORT.INF และ USBSTOR.INF ออกไปได้เลย

8. คัดลอกทุกไฟล์คือ TXTSETUP.SIF, DOSNET.INF, USBBOOT.INF, USB.IN_, USBPORT.IN_ และ USBSTOR.IN_ กลับไปไว้ในไฟล์ ISO เดิมแล้วก็บันทึกไฟล์ ISO นั้นๆ ให้เรียบร้อย

9. นำไฟล์ ISO ที่ได้ไปเขียนเป็นแผ่นซีดีด้วยโปรแกรมเขียนแผ่นที่เปิดไฟล์ ISO ได้ เช่น Nero Buring ROM จะได้แ่ผ่นติดตั้ง Windows XP ที่สามารถติดตั้งไว้ใน USB Harddisk หรือ USB Flash Disk ได้

10. เสียบ External CD Drive ที่มีแผ่นติดตั้ง Windows XP ที่แก้ไขแล้ว และ USB Harddisk หรือ USB Flash Disk ไว้ที่ Eee แล้วเปิดเครื่อง

11. เมื่อหน้าจอบูทปรากฎขึ้น ให้กด F2 เข้าสู BIOS เลือกไปที่ Advanced > IDE Configuration แล้วเปลี่ยนค่า IDE Master ให้เป็น Type : Not Installed

12. ไปที่ Boot > Hard Disk Drives แล้วเปลี่ยนค่าของ HDD:SM-SILICONMOTI] เป็น Disabled เปลียนค่าของ Boot Devices Priority ให้ 1st Boot Device เป็น ATAPI CD-ROM

13. เลือก Exit > Exit &Save Change

14. เครื่องจะบูทอีกครั้ง สามารถติดตั้ง Windows XP ตามปกติ โดยไดรฟ์ปลายทางที่ติดตั้งจะเป็น USB Harddisk / USB Flash Disk ซึ่งในหน้าที่แสดงพาร์ติชั่นต่างๆ ไดร์ฟนี้จะต้องเป็น C: หากยังไม่ใช่ ให้ย้อนกลับไปตรวจสอบการแก้ไข BIOS ก่อนหน้านี้

15. หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แก้ไขค่าใน BIOS กลับมาเหมือนเดิม เวลาจะบูทเข้า Windows XP ให้กด ESC ในหน้าบูท จะมีเมนูมาให้เลือกว่าจะบูทจากอุปกรณ์ตัวไหน

หากทำทุกอย่างถูกต้อง ก็จะสามารถใช้ Windows XP ที่อยู่ใน USB Harddisk ได้อย่างสบายๆ อาจจะทำงานช้ากว่าหน่วยความจำ SSD ภายในเครื่องบ้าง แต่ก็ทำให้สามารถเลือกใช้สองระบบปฏิบัติการได้ในเครื่องเดียวกัน
?

โพสเมื่อ : 3/12/2007 9:07
_________________
It's not too hard to find some love
but it's also not easy to make that love to be forever
Transfer the post to other applications Transfer


บุคคลทั่วไป
Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
Guest_บุคคลทั่วไป
เจ๋งจิงๆ

โพสเมื่อ : 5/12/2007 20:04
Transfer the post to other applications Transfer


บุคคลทั่วไป
Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
Guest_บุคคลทั่วไป
ผมอยู่แถวรัชดาฯ มีใครทำwinxpลง flashdrive ได้บ้างครับ

โพสเมื่อ : 5/12/2007 20:12
Transfer the post to other applications Transfer


บุคคลทั่วไป
Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
Guest_บุคคลทั่วไป
แล้ว cab sdk หา download ได้จากที่ไหนครับ

โพสเมื่อ : 10/12/2007 12:28
Transfer the post to other applications Transfer


บุคคลทั่วไป
Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
Guest_บุคคลทั่วไป
เจอแล้วครับ cab sdk ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ

http://www.msfn.org/board/lofiversion/index.php/t59615.html

ส่วน UltraISO ก็หาจาก www.2bbit.com ครับ ตาม link นี้

http://www.2bbit.com/details.php?id=86108

โพสเมื่อ : 10/12/2007 12:32
Transfer the post to other applications Transfer


Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
มือเซียน
เป็นสมาชิกเมื่อ:
17/4/2007 16:25
กลุ่ม:
ผู้คุ้มกฎ
โพส: 15242
ผมทำ link ของโปรแกรมที่จำเป็นไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับ คลิกที่ชื่อโปรแกรมที่อยู่ในสิ่งที่ต้องมี ก็จะดาวน์โหลดได้เลยครับ

โพสเมื่อ : 10/12/2007 14:03
_________________
It's not too hard to find some love
but it's also not easy to make that love to be forever
Transfer the post to other applications Transfer


บุคคลทั่วไป
Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
Guest_บุคคลทั่วไป
ผมทำแล้วครับ แต่ใช้ไม่ได้ มันฟ้องว่า
"Line 0 of usbboot.inf" is corrupted. Setup canon continue."

ช่วยด้วยครับ
ประสงค์

โพสเมื่อ : 10/12/2007 14:39
Transfer the post to other applications Transfer


Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
มือเซียน
เป็นสมาชิกเมื่อ:
17/4/2007 16:25
กลุ่ม:
ผู้คุ้มกฎ
โพส: 15242
อ้า... ในบทความผมเขียนนามสกุลไฟล์ผิดไปนิดครับ ในหัวข้อ 5.6 ต้องสร้างไฟล์ชื่อ USBBOOT.INF ไม่ใช่ USBBOOT.INI ตอนนี้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ัว ขออภัยอย่างสูงเลยครับ

โพสเมื่อ : 10/12/2007 15:19
_________________
It's not too hard to find some love
but it's also not easy to make that love to be forever
Transfer the post to other applications Transfer


Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
มือใหม่
เป็นสมาชิกเมื่อ:
25/11/2007 14:27
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 8
ลองแล้วครับ กับการจะให้ boot จาก ext.hdd ดูเหมือนจะสำเร็จ (ผมทำขั้นตอนต่างๆผ่านเครื่อง pc กะว่าเสร็จแล้วจะลง driver ใหม่หมดใน eee ภายหลัง) แต่พอสร้าง bootable cd เสร็จแล้ว boot จากแผ่นได้แล้ว มองเห็น ext.hdd จากหน้า install แล้ว... แต่ท้ายสุดไม่สามารถ install XP ลง HDD ได้ครับ... ไม่แน่ใจว่าเพราะเครื่องที่บ้านเป็นรุ่นเก่า: HDD เป็นแบบ IDE, mainboard ก็เป็นรุ่นเก่าเมื่อสัก 5 - 6 ปีก่อน แต่ ext.hdd เป็น SATA ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นปัญหาจากอุปกรณ์ที่ไม่รองรับกันรึเปล่า อยากจะลองติดตั้งกับเครื่องที่เป็นรุ่นใหม่ๆ ที่มี interface แบบ sata ก็ไม่รู้จะไปลองกับใครที่ไหน ก็เลยลองเข้ามาถามดูก่อนว่าที่ผมเข้าใจในข้อสงสัยถูกต้องแล้วหรือไม่ และจะมีวิธี หรือแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้างครับ รบกวนตอบด้วยครับ

ลืมบอกไป ผมเช็คขั้นตอนต่างๆจาก AaronXP แห่ง MSFN.org อย่างละเอียดแล้วครับ ค่อนข้างมั่นใจว่า ไม่น่าจะทำผิดขั้นตอนใดๆเลยนะ

แนบ ไฟล์:jpg  27838.jpg (0.00 KB)


โพสเมื่อ : 17/12/2007 1:27
Transfer the post to other applications Transfer


บุคคลทั่วไป
Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
Guest_บุคคลทั่วไป
จากข้อความนี้

11. เมื่อหน้าจอบูทปรากฎขึ้น ให้กด F2 เข้าสู BIOS เลือกไปที่ Advanced > IDE Configuration แล้วเปลี่ยนค่า IDE Master ให้เป็น Type : Not Installed

12. ไปที่ Boot > Hard Disk Drives แล้วเปลี่ยนค่าของ HDD:SM-SILICONMOTI] เป็น Disabled เปลียนค่าของ Boot Devices Priority ให้ 1st Boot Device เป็น ATAPI CD-ROM

ค่าเดิมของมันคืออะไรครับ ลืมจดไว้
ขอบคุณครับ

โพสเมื่อ : 26/12/2007 18:02
Transfer the post to other applications Transfer


บุคคลทั่วไป
Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
Guest_บุคคลทั่วไป
"10. เสียบ External CD Drive ที่มีแผ่นติดตั้ง Windows XP ที่แก้ไขแล้ว และ USB Harddisk หรือ USB Flash Disk ไว้ที่ Eee แล้วเปิดเครื่อง "

กรุณาแนะนำหน่อยครับว่า ถ้าเรา ติดตั้ง Window Xp ที่ USB Harddisk ตามวิธีข้างบน
แต่ว่าตอนนี้ ยังไม่ Eee แล้วเราใช้ Note Book ติดตั้งแทน แล้วถ้าตอนหลังเรามี Eee อย่างนี้ USB Harddisk ที่เราติดตั้ง Window Xp ไว้แล้วจะใช้ได้ กับ Eee หรือไม่ครับ

โพสเมื่อ : 28/12/2007 9:51
Transfer the post to other applications Transfer


Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
มือเซียน
เป็นสมาชิกเมื่อ:
17/4/2007 16:25
กลุ่ม:
ผู้คุ้มกฎ
โพส: 15242
น่าจะได้ครับ แต่อาจต้องติดตั้ง driver ของ Eee เพิ่มเติมถึงจะใช้ได้สมบูรณ์แบบ

โพสเมื่อ : 28/12/2007 12:01
_________________
It's not too hard to find some love
but it's also not easy to make that love to be forever
Transfer the post to other applications Transfer


บุคคลทั่วไป
Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
Guest_บุคคลทั่วไป
ถามหน่อยครับ คือว่าผมเจอปัญหาว่าพอผมลงเสร็จแล้วที่นี้พอผมจะ update device หน่ะครับพวก usb หน่ะครับมันเกิดปัญหาที่ว่า มันจะต้อง update driver ของ usb หน่ะครับ แล้วทีนี้พอมัน update แล้วมันจะต้องปิดอุปกรณ์ที่ต่อกับ usb ทั้งหมดหน่ะครับ ทำให้มันตัด hdd หน่ะครับ พอจะมีวิธีการที่จะ update driver แล้วไม่ต้องปิดการเชื่อมต่อ usb หรือเปล่า คือให้มัน restart ใหม่ก็ได้ครับ

โพสเมื่อ : 4/2/2008 12:57
Transfer the post to other applications Transfer


บุคคลทั่วไป
Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
Guest_บุคคลทั่วไป
โอ้ ท่านคือ ปรมาจารตั๊กง้อ !

โพสเมื่อ : 22/2/2008 19:00
Transfer the post to other applications Transfer


Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
มือใหม่
เป็นสมาชิกเมื่อ:
2/3/2008 18:37
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 11
สุดยอดครับท่าน

โพสเมื่อ : 2/3/2008 19:29
Transfer the post to other applications Transfer


บุคคลทั่วไป
Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
Guest_บุคคลทั่วไป
อยากทราบว่าถ้าใช้ Win XP ปกดำ(แผ่นก๊อป)มีท่านใดสามารถทำได้บ้างหรือเปล่าครับ หรือต้องแผ่นแท้เท่านั้น

โพสเมื่อ : 3/3/2008 13:00
Transfer the post to other applications Transfer


Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
มือใหม่
เป็นสมาชิกเมื่อ:
5/3/2008 11:13
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 8
รบกวนท่่านใดที่สามารถติดตั้ง WIN XP บน USB EXTERNAL HARD DISK ได้เรียบร้อยแล้ว ผมจะรบกวนติดตั้งให้ผมได้ไหมครับ เนื่องจากมีความรู้ด้านด้านโปรแกรมน้อยมาก แต่ มีอุปกรณ์ครบแล้ว
รบกวนทุกท่านด้วยนะครับ เบอร์ผมครับ 081-8687624

โพสเมื่อ : 9/3/2008 12:18
Transfer the post to other applications Transfer


Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
มือใหม่
เป็นสมาชิกเมื่อ:
5/3/2008 11:13
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 8
ถ้าไม่สะดวกลงโปรแกรมให้ รบกวน UPLOAD ไฟล์ลงโปรแกรมที่แก้ไขเสร็จแล้วให้ได้ไหมครับ จะขอบพระคุณยิ่ง

โพสเมื่อ : 12/3/2008 15:52
Transfer the post to other applications Transfer


บุคคลทั่วไป
Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
Guest_บุคคลทั่วไป
ผมก็สนใจเหมือนกันครับ แต่ทำไม่เป็น

ช่วย UPLOAD ให้ด้วยครับ

โพสเมื่อ : 29/3/2008 12:54
Transfer the post to other applications Transfer


Re: วิธีการติดตั้ง Windows XP ใน USB Harddisk
มือใหม่
เป็นสมาชิกเมื่อ:
10/3/2008 15:58
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 6
ถ้า upload ได้ก็จะขอบพระคุณมาก ๆ เลย เพราะได้ลองทำมาแล้วแต่ทำมะได้ พอทำแล้วมันไม่บูทให้เลย ฮืออออออ

โพสเมื่อ : 31/3/2008 14:37
_________________
ไม่มีอะไรเกินความสามารถมนุษย์
Transfer the post to other applications Transfer[ค้นหา ขั้นสูง]