เข้าระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

จำฉันลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

เมนู


เก็บมาฝาก Bios Aspire One V. 3305
มืออาชีพ
เป็นสมาชิกเมื่อ:
14/9/2008 14:54
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 273
สำหรับใครทียังไม่ได้ Up ก็ลองดูครับ น่าจะช่วยจัดการเรื่อง Battery ให้ดีขึ้น สำหรับใครที่ Up แล้วได้ผลเป็นไงบ้างก็แสดงความคิดเห็นได้ครับ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/09/12
BIOS Version : v0.3305
EC Version : 3.4

BIOS:
1. Fixed crisis fail.

EC(3.3):
1. Fix sanyo battery 6 cell calibration shutdown issue.


EC(3.4):
1. Fix Panasonic battery 3 cell calibration shutdown issue.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/08/29
BIOS Version : v0.3304
EC Version : 3.2

BIOS:
1. Set XP DC mode C4 timing to 0x0A.
2. Set XP DC mode pcie break event to enable.
(Please see attach file "PowerConsumption2.xls".)

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/08/27
BIOS Version : v0.3303
EC Version : 3.2

Base on 3302 BIOS:
1. Change EC to 3.2.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/08/26
BIOS Version : v0.3302
EC Version : 3.1A

Base on 3116 BIOS:
1. Improve auto into s4 problem.
3. Add new battery information.
2. Remember add post time solution.

EC:
1. Add new battery.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/08/21
BIOS Version : v0.3301
EC Version : 3.2

EC:
1. Fix AU panel brightness issue. brightness table change to 46%,47%,
48%,49%,50%,63%,72%,81%,90%,100%.
2. Add Sanyo and Simplo 6 cell battery in support list.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/08/21
BIOS Version : v0.3201
EC Version : 3.146

BIOS:
1. Add reduce post time solution.
2. Base on 3114 to change EC.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/08/13
BIOS Version : v0.3116
EC Version : 3.1

BIOS:
1. Disable Intel Top Swap function during s3, s4 and power off.
2. Improve auto into s4 problem.
3. Fixed reclaim hang up issue.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/08/08
BIOS Version : v0.3115f
EC Version : 3.1

BIOS:
1. Modify LPC Reg 0xAA value to 0x0B in XP DC mode.
(Please see attach file "PowerConsumption1.xls".)

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/07/30
BIOS Version : v0.3115
EC Version : 3.1

BIOS:
1. Modify power consumption.
(Please see attach file "PowerConsumption.xls".)

2. Fixed need input capital letter to unlock password.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/07/17
BIOS Version : v0.3114
EC Version : 3.1

BIOS:
1. Base on 3113, modify something as below.
POST
1. Set C4 timing to 0x06.
2. Disable LAN device and host L0s and L1.
3. Enable PCIE break event.

OS
1. Check if OS is XP, then
1. Set C4 timing to 0x0A.
2. Enable LAN device and host L0s and L1.
3. Disable PCIE break event.

EC:
1. Fix EC 4sec shutdown no function issue.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/07/16
BIOS Version : v0.3113
EC Version : 3.0

BIOS:
1. Add ESCD feature.
2. Fixed Lan wake on s5 fail problem.
3. Remove check AC/DC mode to set C4 timming, ASPM register and break event.
Then set registers when post as below.
1. Enable PCIE break event.
2. Disable LAN bridge ASPM.
3. Set C4 timming to 0x06.
4. Remove v0.3109i item 4(Reduce POST time).
5. Fixed sometimes hang up in Acer logo.

EC:
1. Add SPI flash write protect function.
2. Add Japan keybaord matrix.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/07/10
BIOS Version : v0.3112
EC Version : 2.9

EC:
1. Update new Brightness table for AU Panel issue.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/07/09
BIOS Version : v0.3111
EC Version : 2.8

BIOS:
1. If OS is XP, disable WLAN bridge L0s.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/07/08
BIOS Version : v0.3110
EC Version : 2.8

BIOS:
1. Modify DMI type0 and type 2 manufacturer name to "Acer".

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/07/01
BIOS Version : v0.3109i
EC Version : 2.8

BIOS:
1. Fixed HDD serial numbel incorrect.
2. When someone has set a HDD password and reset it,
password confirmation is failed.
3. Support three ROMs, MX25L8005, A25L080, EN25F80.
4. Reduce POST time.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/06/28
BIOS Version : v0.3109h
EC Version : 2.8

BIOS:
1. Remove ACPI check O.S. type to set C4 timming and ASPM register.
2. Add ACPI check AC/DC mode to set C4 timming, ASPM register and break event.
POST :
Always set C4 timming to 0x06 and disable LAN brideg ASPM(L0s+L1).

OS:
AC mode
1. Enable break event
2. Disable LAN ASPM
3. Set C4 timming to 0x06

DC mode
1. Disable break event
2. Enable LAN ASPM
3. Set C4 timming to 0x0A (default value)

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/06/21
BIOS Version : v0.3109
EC Version : 2.8

BIOS:
1. Fixed card reader can't work under Linux OS.
2. Improve Lan transmission issue.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/06/20
BIOS Version : v0.3108
EC Version : 2.8

BIOS:
1. Disable Internal LAN ASPM and set LPC c4 timing to 0x06.
2. Remove F12 setup menu item.
3. Set WLAN device ASPM L1 enable.
4. Set F12 default to enable in SCU.

EC:
1. Update new Fan table, change 49'C up to middle speed.
2. Modify wirelress module default enable.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/06/20
BIOS Version : v0.3107x
EC Version : 2.7E

BIOS:
1. Disable break event of internal LAN.
2. Change Insyde H2O logo to small.
3. Improve Q-Reboot long run can't shutdown issue.
4. Change PCIE hot plug to GPIO for D3E.

EC:
1. Set WLAN default to enable.
2. Change fan table.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/06/19
BIOS Version : v0.3107
EC Version : 2.7

BIOS:
1. Improve Q-Reboot long run can't shutdown issue.
2. Add Insyde H2O logo.
3. Fixed Alt-F10 can't work issue.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/06/17
BIOS Version : v0.3106
EC Version : 2.7

BIOS:
1. Improve reboot long run issue.

EC:
1. Fix Hotkey Crisis function fail issue.
2. Clear wakeup timer when system enter S0.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/06/16
BIOS Version : v0.3105
EC Version : 2.6A

BIOS:
1. Improve s3 ,s4 and reboot long run issue.
2. Set break event to enable.

EC:
1. Fix hotkey crisis fial issue.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/06/15
BIOS Version : v0.3104
EC Version : 2.5

BIOS:
1. Improve s3 ,s4 and reboot long run issue.

EC:
1. Fix battery LED issue.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/06/14
BIOS Version : v0.3103
EC Version : 2.5

BIOS:
1. Improve s3 ,s4 and reboot long run issue.
2. Add usb 3G detect.

EC:
1. Fix hotkey crisis fial issue.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/06/12
BIOS Version : v0.3102
EC Version : 2.4

BIOS:
1. Changing the D3E method for stable S3 and S4 Resume.

EC:
1. Update new Fan table.
;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/06/09
BIOS Version : v0.3101a
EC Version : 2.3

EC:
1. Fix keyboard can't work after S4/S5 issue.
2. Update new Fan table.
;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/06/09
BIOS Version : v0.3101
EC Version : 2.2

BIOS:
1. Let D3e function stable

EC:
1. Try to fix battery enter idle can booting issue.
2. Modify 2900mAH battery shutdown voltage to 8.2 Voltage.
3. Modify brightness table.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/06/06
BIOS Version : v0.2108
EC Version : 2.1

BIOS:
1. Reduce POST time.
2. Improve system hang up during post.
3. Remove cursor before show logo.

EC:
1. Add UK keyboard function.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/05/30
BIOS Version : v0.2107
EC Version : 2.0

BIOS:
1. Fixed Alt F10 hot key can't work issue.
2. AX = 9610h
BL = 30h
Change BH = 02h, CDROM is 1st boot device ( CD-ROM -> LAN-> A-> C)
to BH = 02h, CDROM is 1st boot device ( CD-ROM -> C -> LAN-> A)
3. Change Power on password default to disable.
4. Add card reader D3E feature.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/05/27
BIOS Version : v0.2106
EC Version : 2.0

BIOS:
1. Modify HDD password.
2. DTM audio test fail.
3. Power LED state wrong during entry s4.
4. Enable LVDS Spread Spectrum.

EC:
1. Fix Home,End,+,-,*,/ key no function issue.
2. Fix battery only idle can't power issue and S4/S5 power lost issue.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/05/23
BIOS Version : v0.2105
EC Version : 1.9

EC:
1. Fix Battery Charge LED Turn on in ESCD step issue.
2. Update Brightness table.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/05/23
BIOS Version : v0.2104d
EC Version : 1.8

BIOS:
1. Fixing that buttons of touchpad is abnormal.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/05/22
BIOS Version : v0.2104c
EC Version : 1.8

BIOS:
1. Force to enable the keyboard before entering SCU
2. Add thermal table for platforms which have different storage media.
3. Fixing WL-Atheros 7.4.2.108 disable state resume s4 become enable.
4. Modify the setting of ICS clock generator

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/05/21
BIOS Version : v0.2104b
EC Version : 1.8

BIOS:
1. Updating correct setting of SLG clock generator.
2. Fixing that file downloading is abnormal during networking booting (PXE.)

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/05/09
BIOS Version : v0.2104
EC Version : 1.8

BIOS:
1. Fixing it always shows "unistall" when someone has entered a HDD password.
2. Adding Acer Crisis function.
3. Adding hdd spindown when press power button.
4. Adding initialization of JMicron 38x.
5. Fixing S4 longrun issue.
6. Fixing that the system can be flashed in DC mode.
7. Clearing some long strings on HelpFrame (For example: AssetTag).
8. Changing Intel Logo.
9. Fixing SCU system time / data is sometimes changed after the system has been flashed.
10. Changing the SPD table of the on-board memory and decreasing possibility of causing 0x37.

EC(1.8):
1. Add battery only enter deep idel function in S4/S5.
2. Add Software watch-dog function.
3. Keep power led on when enter BIOS flash in crisis mode.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/05/09
BIOS Version : v0.2103
EC Version : 1.7

BIOS:
1. Add sleep buton method.
2. Fixed sometimes can't into s4.
3. "F12 boot menu" in SCU.
4. Enable C4.
5. Reduce POST time.
6. Add battery device and Manufacture name.
7. Modify SCU to meet Acer spec.
8. Change lan and usb hdd boot sequence.

EC(1.6):
1. Add support winbond thermal IC.
2. Fixed brightness not upgrade when AC plug-in in system off.
3. Fixed DOS bios flash not reboot issue.
4. Fixed touchpad crazy after wireless switch on/off.
5. Add new battery charge table.

EC(1.7):
1. Fixed windows BIOS flash become shutdown issue.
2. Add power button delay shutdown function in DOS mode.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/05/02
BIOS Version : v0.2102
EC Version : 1.5

BIOS:
1. Fixing that system will hang after finishing flashing.
2. There should be in text mode instead of showing Acer logo after users press ESC key.
3. Updating new logo.
4. Hide ATAPI and TPM item in SCU.
5. Update EC to v1.3.
6. Set numlock default to off.
7. Set backlight on when init EC.
8. Add Intel usb SSD detect in int15.
9. Internal keyboard sometimes fail.
10. Change DVMT size to 224MB.
11. Fixed UUID number have "-".
12. S4 resume will show "Press <F2> go to Setup".

EC(1.3):
1. Fixed keyboard can't work in setup menu.
2. Add wireless / 3G kill switch scancode in dos mode for PE test program. |
3. Fixed Battery LED no action issue.

EC(1.4):
1. Fixed wakeup LAN function fail in S4/S5.
2. Add new battery ID.
3. Update Fan table.
4. Try to Fn+F7 hotkey no work issue.

EC(1.5):
1. Fixed anykey wakeup backlight.
2. Fixed touchpad mouse wakeup backlight.
3. Fixed Fn+F7 hotkey no work issue.
4. Fixed Suspend LED behavior fail issue.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/04/28
BIOS Version : v0.2101
EC Version : 1.2

BIOS:
1. Show serial number in SCU.
2. Show asset tag number in SCU.
3. Show product name in SCU.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/04/25
BIOS Version : v0.1109
EC Version : 1.2

BIOS:
1. Update VBIOS 1585, PXE ROM
2. Show UUID in SCU.
3. Fixed usb CD-ROM show error in boot menu.

EC(1.1):
1. Switch Num Lock and Caps Luck LED.
2. Fixed battery calibration can't run issue.
3. Fixed Fn+F6/Fn+F7 issue.

EC(1.2):
1. Add EC wake-up PME LAN function.
2. Fixed Fn+F5 function.
3. Fixed system no brightness issue.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/04/24
BIOS Version : v0.1108a
EC Version : 1.0

BIOS:
1. Add the LID event 0x9b in ASL.
2. Improving flashing BIOS has to be over two times.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/04/23
BIOS Version : v0.1108
EC Version : 1.0

BIOS:
1. Fixed cpu usage keep in 50% issue.
2. Change CCD PID to 0xD101.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/04/18
BIOS Version : v0.1107
EC Version : 1.0

BIOS:
1. Modify CCD detect function call. --- INT 15
2. Add SSD detect function call. --- INT 15(AX:9610 BL:D0)
3. Fixed flash bios have to over than two times.
4. Fixed SCU show HDD information no function.
5. Change azalia controller SSID to 0x015B.

EC:
1. Switch Num Lock and Caps Luck LED.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/04/17
BIOS Version : v0.1106a
EC Version : 0.9

EC:
1. Add enable PS/2 interface in system power on.
2. Fix Fn+F6/Fn+Right/Fn+Left hotkey backlight and brightness control.
3. Fix ACPI delay event (Q09) no work issue.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/04/16
BIOS Version : v0.1106
EC Version : 0.8

BIOS:
1. Add CCD new ID for Acer Int 15 feature.

EC:
1. Fix CCD Power control issue.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/04/14
BIOS Version : v0.1105
EC Version : 0.7

EC:
1. Fix PE test program can't reboot issue.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/04/14
BIOS Version : v0.1104
EC Version : 0.6

BIOS:
1. Add bios version to F000:FFC0.

EC:
1. Fix read/write EEPROM function.
2. Fix constant power to 24W function.
3. Fix fan speed function.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/04/11
BIOS Version : v0.1103
EC Version : 0.5

BIOS:
1. Add clock gen init.
2. Add verb table for B step.
3. Fixed PCIE device can removable in XP.
4. Add PXE function.
5. Fixed SCU memory size error.
6. BIOS CMOS get default function call --- INT 15
7. BIOS Boot sequence change function call --- INT 15
8. Devices(Wireless and CCD) detection in DOS mode function call --- INT 15
9. RAM size detection function call --- INT 15
10. UUID writing interface --- INT 15
11. HDD type detection function call(Type and size) --- INT 15
12. Set first BootDevice --- INT 15

EC:
1. Fix battery charge function.
2. Fix hotkey function.
3. Fix Wireless and 3G button function.

;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/04/08
BIOS Version : v0.1102
EC Version :

1. Show HDD mode select item in SCU.
2. Change HDD default to AHCI mode.
3. Add battery function in XP.
4. Delete \Temp because it can be deleted.

;-------------------------------------------------
Date : 2008/04/03
BIOS Version : v0.1101
EC Version :

1. Change vbios to QS version.
2. Change to Acer logo.
3. Modify setup menu for Acer style.
4. Modify boot menu for Acer style.
5. Add int15 and WMI for Acer feature.
6. Enable C state and P state.
7. Fixed can't keep SCU setting.
8. Add subsystem ID.
9. Add _PRW method for LAN wake up.

แนบ ไฟล์:


zip ZG5_3305.zip ขนาด: 875.22 KB; Hits: 787

โพสเมื่อ : 15/10/2008 13:21
Transfer the post to other applications Transfer


Re: เก็บมาฝาก Bios Aspire One V. 3305
มืออาชีพ
เป็นสมาชิกเมื่อ:
1/9/2008 22:30
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 489
เรียบร้อยครับ..ใช้งานปกติ..ไม่มีปัญหาอะไรครับ...ขอบคุณมากครับผม..

โพสเมื่อ : 15/10/2008 15:14
Transfer the post to other applications Transfer


Re: เก็บมาฝาก Bios Aspire One V. 3305
มืออาชีพ
เป็นสมาชิกเมื่อ:
13/10/2008 4:13
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 105
อับแล้วครับ ผมข้ามจาก 3109 มาเป็น 3305 เลย
ตอน 3109 มีปัญหาจอดับ เมื่อ battery เหลือต่ำกว่า 10% ครับ เพิ่งอับ 3305 เมื่อเช้า ตอนนี้กำลังถอดปลั๊กทดสอบอยู่ครับว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ไหม

ว่าแต่ว่า 3305 มันลดความสว่างหน้าจอได้น้อยกว่า 3109 หรือเปล่า หรือผมคิดไปเองหว่า

โพสเมื่อ : 16/10/2008 13:52
Transfer the post to other applications Transfer


Re: เก็บมาฝาก Bios Aspire One V. 3305
มือสมัครเล่น
เป็นสมาชิกเมื่อ:
23/8/2008 22:24
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 97
อัพข้ามรุ่นไปเลย เช่น จาก3109 เป็น 3305ไปเลย มันแตกต่างกับค่อยอัพไปทีละเวอร์ชั่นเปล่าเช่น 3109เป็น3110,3111ไปเรื่อยอ่า มันต่างกันอ่ะเป่า

โพสเมื่อ : 17/10/2008 1:12
Transfer the post to other applications Transfer


Re: เก็บมาฝาก Bios Aspire One V. 3305
มือสมัครเล่น
เป็นสมาชิกเมื่อ:
11/10/2008 21:34
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 53
ผมก็อัพจาก 3109 มา 3305 เลยครับ ปรกติไม่มีปัญหา อัพข้ามเวอร์ชั่นได้เลย

โพสเมื่อ : 17/10/2008 7:58
_________________
Acer Aspire One A110 Blue

Now Every One Can Fly
Transfer the post to other applications Transfer


Re: เก็บมาฝาก Bios Aspire One V. 3305
มือใหม่
เป็นสมาชิกเมื่อ:
2/10/2008 14:15
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 20
ในเวปมีแค่ 3304 ไม่ทราบว่า 3305 ตัวนี้มาจากไหนครับ

โพสเมื่อ : 17/10/2008 14:53
Transfer the post to other applications Transfer


Re: เก็บมาฝาก Bios Aspire One V. 3305
มืออาชีพ
เป็นสมาชิกเมื่อ:
13/10/2008 4:13
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 105
อ้างถึง:

ttaiw เขียนว่า:
ในเวปมีแค่ 3304 ไม่ทราบว่า 3305 ตัวนี้มาจากไหนครับ


http://macles.blogspot.com/

โพสเมื่อ : 17/10/2008 15:22
Transfer the post to other applications Transfer


Re: เก็บมาฝาก Bios Aspire One V. 3305
มืออาชีพ
เป็นสมาชิกเมื่อ:
30/9/2008 12:55
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 287
ผมอัพแล้ว พอเปิด web cam แล้วจอฟ้าไปเลย
กลับไปใช้ 3304 แล้วครับ

โพสเมื่อ : 17/10/2008 15:32
_________________
Lenovo Ideapad Y450/P8700 GT240M
WINDOWS 7
Transfer the post to other applications Transfer


Re: เก็บมาฝาก Bios Aspire One V. 3305
มือสมัครเล่น
เป็นสมาชิกเมื่อ:
13/9/2008 23:35
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 35
เป็นทางการแล้วมังครับ
File:v.3305.zip 875 KB 17/10/2551 8:11:00 AM

ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_one_110/bios/

โพสเมื่อ : 20/10/2008 1:40
Transfer the post to other applications Transfer


Re: เก็บมาฝาก Bios Aspire One V. 3305
มืออาชีพ
เป็นสมาชิกเมื่อ:
14/9/2008 14:54
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 273
เป็นทางการแล้วครับ

โพสเมื่อ : 22/10/2008 0:21
Transfer the post to other applications Transfer[ค้นหา ขั้นสูง]